Niedziela, 22 lipca 2018. Imieniny Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

OSM w Olecku zaprasza na jubileusz 90 - lecia

2017-08-07 11:29:41 (ost. akt: 2017-08-10 10:40:06) Artykuł sponsorowany

Rada Nadzorcza i Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Olecku zapraszają wszystkich dostawców, pracowników, rencistów i emerytów Spółdzielni oraz mieszkańców i gości na obchody jubileuszu 90-lecia istnienia firmy.

Uroczystość odbędzie się w niedzielę, 13 sierpnia o godz. 14 na centralnym placu w mieście. Z tej okazji organizatorzy przygotowali moc atrakcji i zapowiadają wiele wrażeń i niezapomnianą zabawę.

	http://m.wm.pl/2017/08/orig/plakat-406813.jpg

OSM W OLECKU SKOŃCZYŁA 90 LAT

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Olecku zatrudnia 103 pracowników. Obsługuje 486 dostawców, od których rocznie skupuje około 50 mln litrów mleka. Przerabia je w 75 procentach na sery dojrzewające typu holenderskiego. Produkuje również masło, twarogi, mleko spożywcze, śmietanę, śmietankę, maślankę i cukierki Krówka. Dostawcom i pracownikom życzymy wszystkiego najlepszego z okazji jubileuszu!


Doceniając znaczenie znajomości historii własnego zakładu pracy dla kształtowania właściwej postawy pracowniczej Zarządy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Olecku założyły i kontynuują kronikę zakładu w celu upamiętnienia pracowniczych tradycji i ukazania ofiarnej pracy byłych i obecnych pracowników, którzy przez lata pracy nie szczędzili wysiłku dla podniesienia gospodarczego znaczenia Spółdzielni w przemyśle mleczarskim naszego regionu i kraju. Kroniki, skrupulatnie prowadzone przez zakładowych kronikarzy, są prawdziwą skarbnicą wiedzy o naszej spółdzielni.

Rok 1927 – zbudowano zakład mleczarski w Olecku. Głównymi inicjatorami budowy byli właściciele majątków ziemskich. Zakład rozpoczął swą działalność przy stanie 1000 krów w powiecie.

Rok 1939 – w powiecie istniało już 9 mleczarni, których moc produkcyjna obliczona była na potrzeby miejscowego rynku. Nadwyżkę produkcyjną wysyłano do zachodnich regionów Niemiec.
W wyniku działań wojennych w gruzach znalazła się część produkcyjna zakładu mleczarskiego w Olecku.

Od roku 1946 – skup mleka, jaj i drobiu na terenie powiatu Olecko i Gołdap prowadziły Państwowe Zakłady Mleczarsko-Jajczarskie w Ełku.

29 stycznia 1949 – powstała Spółdzielnia Mleczarsko –Jajczarska z siedzibą w Olecku, która prowadziła skup i przerób mleka z powiatów Olecko i Gołdap. Do celów produkcyjnych wykorzystano wówczas pomieszczenia warsztatu i byłej kondensowni mleka, które nie były zniszczone w czasie działań wojennych. Za okres półrocza (od m-ca VI) skupiono 909 766 litrów mleka.

Rok 1950 – przystąpiono w zakładzie do produkcji sera Gouda. Skupiono 3 888 841 litrów mleka.

Rok 1953 – oddano do użytku odbudowany po zniszczeniach wojennych budynek produkcyjny.

1.07.1954 – Zarządzeniem Ministra Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego zakład został upaństwowiony.

Rok 1955 – znaczny wzrost ilości skupowanego mleka, który w stosunku do roku 1950 jest ponad trzykrotnie wyższy i wynosi 12 960 000 litrów.

Rok 1956 – opracowano plan 5-letni dla zakładu mleczarskiego, który zakładał podwojenie ilości skupu mleka co wiązało się również ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej zakładu przerobowego. Powstaje przyzakładowe laboratorium.

Rok 1957 – reorganizacja państwowego przemysłu mleczarskiego, w wyniku którego powstała ponownie spółdzielnia z nazwą Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Olecku. Wprowadzono transport mleka za pomocą cystern. Uruchomiono proszkownie mleka. Trwa dalsza rozbudowa zakładu w wyniku której poprawie ulegają warunki BHP i socjalne (budowa szatni, umywalni). Zainstalowane zostają nowe urządzenia produkcyjne w kazeiniarni, masłowni i serowni. Wymiana urządzeń chłodniczych, włączenie drugiego kotła ogrzewniczego i uruchomienie trzech studni z hydrofornią. Rozbudowa trafostacji i wykonanie tablicy rozdzielczej w proszkowni.

Rok 1958 – powstaje służba surowcowa

Rok 1960 – działalność organizacyjna spółdzielni mleczarskiej obejmowała tereny powiatów oleckiego i suwalskiego, na terenie których zorganizowano 46 punktów skupu mleka w tym 28 śmietanczarni.

Rok 1963 – dokonano reorganizacji w celu lepszego ukierunkowania pracy i właściwych form oddziaływania, w wyniku której wszystkie wsie na terenie powiatu znalazły się w rejonie skupu spółdzielni.

Rok 1964 – wprowadzono w Spółdzielni kontrole użytkowości krów, popularyzację budowy silosów i upraw roślin pastewnych, organizowano pokazy kiszenia pasz, prowadzono prace nad podnoszeniem stanu sanitarno-higienicznego obór. Spółdzielnia pobudowała 276 szt. silosów, zaczęła również zaopatrzenie dostawców w wyposażenie laboratoryjne, środki chemiczne i dezynfekcyjne, konwie, mierniki itp. Skup mleka wyniósł 14 650 604 litrów.

Rok 1965 – wprowadzono do sprzedaży twarogi smakowe i szampan serwatkowy. Uzyskano prawo do oznaczania masła znakiem jakości najwyższej klasy krajowej i zmodernizowano park maszynowy. Na koniec roku Spółdzielnia posiadała 1718 członków.

Rok 1967 – po raz pierwszy Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółdzielczego kobietę. Na plan 16 200 000 litrów mleka skupiono 16 732 000 litrów, co stanowi wykonanie zadania w 103,3 %.

Rok 1968 – 1 października Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Olecku otrzymała światowy znak jakości „Q”, jako 10 w kraju. Dzięki modernizacji i wysiłkowi załogi Spółdzielnia z powodzeniem konkuruje już z nowoczesnymi zakładami i osiąga bardzo wysokie wskaźniki jakościowe produkcji. Swoją działalność Spółdzielnia prowadzi w granicach administracyjnych powiatu za pośrednictwem 9 zlewni, 33 śmietańczarni i 5 punktów łączonych oraz punktu przyzakładowego. Na koszt Spółdzielni zorganizowanych jest 17 zbiorowych dostaw i odbiera się mleko z 14 PGR. Spółdzielnia uzyskuje najwyższy wskaźnik wzrostu skupu w skali województwa w stosunku do roku ubiegłego. W ciągu ośmiu m-cy skupiono 12 999 000 l mleka, co stanowi wykonanie zadania w 113,2 %. Wprowadzono produkcję mleka w szklanych butelkach.

Rok 1970 – skup mleka wyniósł 18 200 000 litrów.

Rok 1971 – modernizacja masłowni i magazynu masła, twarożkarni i kazeiniarni. Przebudowano całkowicie kondensownię mleka, w miejsce której uruchomiono nowy dział produkcyjny – proszkownię mleka. Spółdzielnia skupiła 18 353 000 l mleka.

Rok 1973 – dobudowa piętra na głównym budynku produkcyjnym, w którym znalazły się pomieszczenia biura administracji i pomieszczenia socjalne (pokój śniadań, świetlica, łazienki, ogrzewane szatnie). Zapewniając pracownikom, tak oczekiwane od lat, warunki socjalne, zrealizowano jednocześnie uchwały PZPR i postulaty załogi podnoszone od dawna.

Rok 1973 – 1974 – modernizacja serowni.

Rok 1974 – budowa sklepu branżowego, organizacja stołówki przyzakładowej, która wydaje dziennie około 200 obiadów. Spółdzielnia rozpoczyna prowadzić przyzakładowy tucz świń realizując tym samym uchwałę partii w przedmiocie zwiększenia dostaw na rynek i żywienia kraju.

Rok 1975 – wprowadzenie programu świadczeń socjalnych. Spółdzielnia zabezpiecza potrzeby pracowników w zakresie leczenia sanatoryjnego, wczasów, kolonii dzieciom, wycieczek, imprez rozrywkowych. Znaczny wzrost skupu mleka – 32 000 000 litrów.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Olecku otrzymuje jako pierwsza tytuł Oddziału Pracy Socjalistycznej.

Rok 1976 – 1 stycznia - odnowienie uprawnień oznaczenia masła znakiem jakości Najwyższej Klasy Światowej „Q” i sera Gouda znakiem jakości Najwyższej Klasy Krajowej. Nowy podział administracyjny spowodował zmiany w spółdzielczości mleczarskiej i od 1 marca Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Olecku nazwano Zakładem Mleczarskim w Olecku a jednostką nadrzędną zostaje Wojewódzka Spółdzielnia Mleczarska w Suwałkach. Zakład powiększył swoja działalność o dwie gminy: Bakałarzewo i Wydminy. Powstaje Oddział Produkcyjny w Gawlikach Wielkich. Skup mleka 42 869 000 litrów.

Rok 1980 – w celu usprawnienia działalności spółdzielczości mleczarskiej Terenowe Zebranie Przedstawicieli Członków Wojewódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w Suwałkach uchwala przekształcenie się w Zebranie Założycielskie dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Olecku, które w dniu 12.11.1981 r. powołuje OSM w Olecku

Rok 1981 – 1 stycznia Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Olecku podejmuje swoją działalność i ma analogiczną formę organizacyjną jak w 1975 r. – przed połączeniem ze spółdzielczością rolniczą. Następuje wybór Rady Nadzorczej jako organu kontrolującego i nadzorującego działalność Spółdzielni.

Rok 1982 – zakończono rozbudowę kotłowni i modernizację działu galanterii.

Rok 1983 – budowa warsztatu samochodowego wraz z zapleczem socjalnym. Obchody setnej rocznicy polskiej spółdzielczości mleczarskiej. Modernizacja działu kazeiniarni.

Rok 1984 – reorganizacja w dziale transportu, likwidacja części działalności transportowej w związku z powstaniem Wojewódzkiego Zakładu Transportu Mleczarskiego w Suwałkach.

Rok 1985 – remont serowni w Oddziale Produkcyjnym – Gawliki Wielkie, który poprawił jakość produkowanych serów.

Rok 1986 – skup mleka 47 500 000 litrów, zakończono budowę nowego punktu skupu w Chmielówce, gm. Bakałarzewo, rozpoczęto budowę punktu skupu w Sucholaskach i Malince gm. Wydminy.

Rok 1987 – kolejne nagrody za produkcję kazeiny na eksport dla Spółdzielni. Województwo suwalskie zajmuje I miejsce w kraju pod względem jakości produkowanej kazeiny.

Rok 1988 – przygotowanie dokumentacji budowy nowego działu: serowni w Olecku.

Rok 1990 – był bardzo trudny dla Spółdzielni. Są problemy ze zbytem artykułów mleczarskich, głównie masła. W sierpniu Spółdzielnia wystąpiła z wnioskiem do Ministra Rolnictwa o udzielenie pomocy finansowej, który zostaje rozpatrzony pozytywnie.

Rok 1992 – rozpoczęcie produkcji cukierków Krówka.

Rok 1995 – dobiega końca budowa nowoczesnej, automatycznej serowni w Olecku. Podczas X Krajowej Oceny Serów w Zakopanym Spółdzielnia zajęłą III miejsce w kraju za ser Gouda.

Rok 1996 – po uruchomieniu nowej linii do produkcji serów dojrzewających zmodernizowano również solownie i dojrzewalnię serów. Udział w Międzynarodowych Targach „POLAGRA FOOD” w Poznaniu.

Rok 1997 – zakupiono pomieszczenia chłodni wraz z trzema agregatami chłodniczymi po byłej Spółdzielni Pracy „SCh” w Olecku przy ul. Rzeźnickiej.

Rok 1999 – spotkanie Spółdzielców z Prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim w Pałacu Prezydenckim, na którym obecna była Pani Prezes Anna Łuczko-Staszków.

Rok 2000 – została uruchomiona myjnia do mycia samochodów, cystern i kontenerów. Udział w kolejnych Targach „POLAGRA FOOD” w Poznaniu.

Rok 2002 – to kolejny rok dalszych inwestycji i modernizacja przystosowująca zakład do wymogów Unii Europejskiej. Budowa wiaty i zadaszenia od strony ulicy, rozbudowa szatni pracowników produkcji z zapleczem sanitarnym, przebudowa pomieszczeń biurowych.

Rok 2003 – modernizacja aparatowni, odbieralni, wprowadzenie systemu kontroli jakości HACCP.

Rok 2004 – Spółdzielnia występuje z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia unijnego do handlu w ramach Unii Europejskiej, który zostaje rozpatrzony pozytywnie. 1 maja – Polska wstępuje do Unii Europejskiej. Zakończono inwestycję dotyczącą linii zagęszczania serwatki. Wejście Polski do Unii, okazało się dla Spółdzielni korzystne. Rok ten zakończył się bardzo dobrze. Spółdzielnia została przyjęta do elitarnego klubu „Gazela Biznesu”.

Rok 2005 – ogłoszono ranking Spółdzielni Mleczarskich AGROTRENDY, w którym na 53 spółdzielnie biorące udział, OSM w Olecku zajęła VIII miejsce.

Rok 2007 – rozpoczęła się budowa dojrzewalni serów. Spółdzielnia zostaje członkiem Europejskiej sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego i Dziedzictwa Kulinarnego Warmii, Mazur i Powiśla. Jest to znak potwierdzający jakość tradycyjnej i innowacyjnej żywności, która promuje tradycje naszego regionu.

Rok 2008 – uzyskanie certyfikatów „Jakość Tradycja” na ser twarogowy naturalny i masło naturalne. Spółdzielnia zostaje laureatem konkursu na Najlepszy Produkt i Usługę Warmii i Mazur. Oddano do użytku układ wentylacji pomieszczeń sera. Zakup tankosilosu.

Rok 2009 - modernizacja zakładowego laboratorium, zakup nowego Milkoscanu urządzenia do oceny mleka surowego i dwóch zestawów cystern do zwózki mleka, oddanie do użytku linii do nalewania mleka, śmietany i maślanki w butelki PAPE.

Rok 2010 – na uroczystym Zebraniu Przedstawicieli zostały wręczone odznaczenia i puchary dla dostawców i pracowników Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Olecku. Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego z dnia 11.12.2009 roku wręczono Złoty, Srebrny i Brązowe Krzyże Zasługi oraz Uchwałą Krajowej Rady Spółdzielczej odznaki „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”. Zmodernizowano linie do ważenia i etykietowania w automacie serów dojrzewających, zmodernizowano dział twarożkarni.

Rok 2011 – oddano do użytku nową solownie i nowa linię do ilościowego odbioru mleka surowego.

Rok 2012 – zakup dwóch zestawów do zwózki mleka surowego, tankosilosu do mleka ze skupu i samochodu ciężarowego chłodnia. Modernizacja zakładowego laboratorium mikrobiologicznego.

Rok 2013 – zakup wózka widłowego wysokiego podnoszenia. Zmodernizowano mycie pianowe w działach produkcyjnych. Zakup nowej linii do próżniowego pakowania serów z tunelem obkurczającym i osuszaczem.

Rok 2014 – wykopano nową studnię głębinową własnego ujęcia wody, zakup dwóch zestawów cystern do zwózki mleka oraz samochodu z naczepą chłodnia do przewozu serów dojrzewających i masła.

Rok 2015 – modernizacja działu aparatowni z zakupem wirówki samoczyszczącej do mleka i dochładzaczem wody lodowej, zakup analizatora do badania parametrów chemicznych w produktach mleczarskich. Wprowadzenie monitoringu zakładu.

Rok 2016 – otwarcie sklepu przyzakładowego, zakup nowej centrali telefonicznej i stacji paliw do tankowania własnych pojazdów.

Rok 2017 – zakup dwóch tanków do mleka surowego.
Większość tych inwestycji realizowaliśmy w oparciu o dofinansowanie ze środków unijnych. Został również zatwierdzony do realizacji wniosek, który złożyliśmy w maju, na modernizacje pomieszczeń zagęszczania serwatki, produkcji cukierków krówka, twarożkarni i zakupu maszyny do pakowania próżniowego i automatycznego ważenia produktów spożywczych z 50 % dofinansowaniem unijnym. Zakończenie realizacji planujemy na koniec października bieżącego roku.Z kart zakładowej kroniki

Wspomnienia pierwszych pracowników OSM w Olecku

	http://m.wm.pl/2017/08/orig/dsc-6176-406819.jpg

	http://m.wm.pl/2017/08/orig/dsc-6183-406820.jpg

	http://m.wm.pl/2017/08/orig/dsc-6186-406821.jpg

	http://m.wm.pl/2017/08/orig/dsc-6188-406822.jpg

	http://m.wm.pl/2017/08/orig/dsc-6192-406823.jpgPolub nas na Facebooku:

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages