Niedziela, 20 stycznia 2019. Imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana

Rozpoczęło się głosowanie. Zapoznaj się ze zgłoszonymi projektami!

2018-08-29 13:52:35 (ost. akt: 2018-09-05 22:48:55)

Od 4 do 18 września będzie trwało głosowanie nad projektami zgłoszonymi przez mieszkańców Olecka do budżetu obywatelskiego na 2019 rok. Zagłosuj na wybrany projekt inwestycyjny i projekt z zakresu ochrony zdrowia! Twój głos jest ważny! Decyduj o swoim mieście!

ZASADY GŁOSOWANIA:
- musisz mieć ukończone 16 lat i być mieszkańcem gminy Olecko,
- możesz oddać 1 głos na projekt inwestycyjny i 1 głos na projekt z zakresu ochrony zdrowia,
- możesz głosować przez internet na www.olecko.pl,
- możesz głosować wypełniając kartę w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, Punk Obsługi Interesanta.

PROJEKTY INWESTYCYJNE, NA KTÓRE MOŻNA ODDAĆ SWÓJ GŁOS:

ZDROWE TĘŻNIE SOLANKOWE W OLECKU
Wnioskodawca: Joanna Drężek- Klimaszyńska
Lokalizacja projektu: Olecko, Park Sportu i Rekreacji

Opis projektu:
Zadanie ma polegać na budowie tężni solankowych w centrum miasta na terenie Parku Sportu i Rekreacji w Olecku. Jest to teren o łatwej dostępności komunikacyjnej dla dużej grupy mieszkańców. Obiekt ma mieć charakter całoroczny i składać się będzie z budynku tężni w formie okręgu oraz okrążających ją ławeczek. Miejsce to będzie przeznaczone dla poprawy kondycji zdrowotnej mieszkańców, jak również do wypoczynku.

	http://m.wm.pl/2018/08/orig/te-znie-490432.jpg

Uzasadnienie:
Projekt sporządzono w celu budowy trzech niewielkich tężni na terenie parku. Zgodnie z ideą projektu i jego celami, obiekt ten stałby się popularnym miejscem relaksu, odpoczynku, a przede wszystkim poprawy zdrowia poprzez terapię wziewną. Tężnia nasyca powietrze pierwiastkami i mikroelementami. Wokół tężni tworzy się mikroklimat zbliżony do klimatu nadmorskiego. Przebywając przy tężni przez ok. 30 min wchłaniamy dawkę jodu z 1,5 dniowego pobytu nad morzem. W chwili obecnej styl życia, ale i zanieczyszczenia powietrza powodują, iż dużo mieszkańców, szczególnie dzieci boryka się z problemami układu oddechowego. Terapia w tężni solankowej pomogłaby w oczyszczaniu płuc i utrzymaniu lepszej kondycji zdrowotnej. Nadrzędnym celem budowy tężni solankowej jest poprawa jakości życia mieszkańców. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do poprawy wizerunku Olecka w aspekcie ekologicznym, ale też miasta jako obiektu recepcji turystycznej.

Szacunkowe koszty inwestycji: 225 000 zł
Szacunkowe roczne koszty utrzymania infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu: 6000 zł


PRZEBUDOWA PODJAZDU DO POSESJI ZAMKOWA 2A
Wnioskodawca: Edward Mrozowski
Lokalizacja projektu: Olecko, docelowo teren należący do nieruchomości gminy Olecko

Opis projektu:
Należy zdemontować istniejącą nawierzchnie, a następnie ułożyć nową z kostki brukowej

http://m.wm.pl/2018/08/orig/podjazd-zamkowa-490434.jpg

Uzasadnienie:
Istniejąca nawierzchnia wykonana jest z różnorakich elementów z niezachowaniem poziomów spowodowanych wykopami pod sieć c.o. oraz kabel energetyczny

Szacunkowe koszty inwestycji: 30 000 zł
Szacunkowe roczne koszty utrzymania infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu: 200 zł


TEREN REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY
Wnioskodawca:Joanna Daniłowicz
Lokalizacja projektu: Olecko, teren pomiędzy ul. 11 Listopada a ul. Składową

Opis:
Celem projektu jest zagospodarowanie działki nr 348/22 położonej w Olecku poprzez organizację na niej przestrzeni do zabawy i kreatywnego rozwoju dla najmłodszych oraz miejsca odpoczynku i spotkań dla starszych mieszkańców osiedla. Dzieci i młodzież znajdą tu miejsce nie tylko do zabawy, ale także przestrzeń sprzyjającą ich rozwojowi (zwłaszcza motoryki dużej i małej) oraz ich pasji i umiejętności. Ze środków Budżetu Obywatelskiego zostaną zakupione zestawy rekreacyjno-zabawowe (dostosowane również do dzieci niepełnosprawnych), altanka, ławki oraz aranżacja małej architektury zielonej. Pozwoli to na stworzenie estetycznej strefy spotkań i odpoczynku, w którym mieszkańcy znajdą chwilę wytchnienia, a rodzice i dziadkowie będą mogli spędzić czas z dziećmi. Rozwiąże to problem estetyki, jak również funkcjonalności aktualnie niewykorzystanego miejsca.

http://m.wm.pl/2018/08/orig/teren-rekreacyjno-wypoczynkowy-1jpg-490427.jpg

Uzasadnienie:
Strategia rozwoju dla Miasta i Gminy Olecko do 2025 r. określa jako słabą stronę przestrzeń publiczną nie w pełni dostosowaną do potrzeb mieszkańców. Problem przestrzeni publicznej sprowadza się przede wszystkim do niedoboru miejsc do spędzania wolnego czasu oraz słabo rozbudowanej bazy rekreacyjno-wypoczynkowej na osiedlach. Realizacja projektu pozwoli zamienić mało atrakcyjny trawnik w pobudzającą dziecięcą kreatywność i aktywność strefę zabaw. Aranżacja terenu pozwoli stworzyć przyjemne miejsce sąsiedzkich spotkań, co przysłuży się zacieśnianiu więzi, otwarciu na innych ludzi, ograniczeniu czasu spędzanego przed telewizorem i komputerem. Projekt ma także na celu zaangażowanie społeczności we wspólne działanie w realizacji przedsięwzięcia, pobudzenie jej kreatywności i przedsiębiorczych postaw, co zdecydowanie pozytywnie wpłynie na poziom współpracy społecznej w gminie.

Szacunkowe koszty inwestycji: 143 370,36 zł
Szacunkowe koszty utrzymania powstałej infrastruktury powstałej w ramach realizacji projektu: 3000 zł


SCENA MOBILNA ORAZ NAGŁOŚNIENIE I OŚWIETLENIE MAŁYCH EVENTÓW
Wnioskodawca: Jacek Gierak
Lokalizacja projektu: Olecko

Opis projektu:
Projekt dotyczy zakupu dwuspadowej estrady mobilnej M48 o wymiarach po rozłożeniu 8x6x5m, znajdującej się na przyczepie 9,4 m x 2,45 m x 3,6 m z pełnym wyposażeniem w nagłośnienie i oświetlenie dostosowanym do małych eventów oraz instruktażem obsługi. Scena mobilna została wyposażona w usługę instruktażu obsługi, czyli szybkiego szkolenia w montażu i demontażu sceny. Do jej obsługi nie są wymagane dodatkowe szkolenia, a sama obsługa może być prowadzona przez organizatorów imprezy. Scena będzie wykorzystywana do imprez lokalnych incydentalnych oraz cyklicznych na obszarze Olecka. Ze względu na swoje wymiary, mobilność w przewożeniu i szybki montaż i demontaż sceny stanowiona doskonałą możliwość promowania dziedzictwa regionu i lokalizacji imprez w miejscach alternatywnych. W okresach spoczynku przyczepa wyposażona w LOGO promować może Olecko jako miasto przyjazne kulturze.

	http://m.wm.pl/2018/08/orig/scena-490430.jpg

Uzasadnienie:
Celem jest wykorzystanie potencjału rekreacyjnego i kulturowego gm. Olecko. Problemem przy każdej imprezie, jest wypożyczanie sceny, co blokuje organizację i powoduje dodatkowe koszty. Koszt najmu sceny to ok. 2000 zł/doba. Wiele mniejszych imprez sportowo-, tanecznych czy koncertów plenerowych organizuje się bez profesjonalnego zaplecza technicznego, co umniejsza ich rangę. Nadal zbyt rzadko wykorzystywane są nasze piękne miejsca nad jeziorem. Lokalni artyści, którzy chcą uatrakcyjnić mieszkańcom i turystom pobyt w mieście rezygnują, barierą są koszty organizacji. Projekt spowoduje integrację wszystkich mieszkańców gminy. Scenę można wykorzystać w innych miejscach gminy w razie potrzeby, co przyczyni się do rozwoju małych miejscowości. Podczas dużej imprezy, można ją przesunąć i wykorzystać np. jako zaplecze dla zespołów. Daje ona możliwość stworzenia kilku ognisk kulturowych dla większego grona zainteresowanych.

Szacunkowy koszt inwestycji: 222 295 zł
Szacunkowe roczne koszty utrzymania infrastruktury powstałej w wyniku
realizacji projektu: 26 600 zł

PROJEKTY Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA, NA KTÓRE MOŻNA ODDAĆ SWÓJ GŁOS:

SERCE NA MAPIE
Wnioskodawca: Tomasz Dziokan
Lokalizacja projektu: Olecko, wokół Placu Wolności

Opis projektu:
Projekt „Serce na mapie” dotyczy umieszczenia w centrum miasta trzech ogólnodostępnych przez całą dobę automatycznych defibrylatorów (AED). Proponujemy umieszczenie AED na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Plac Wolności 3, na budynku Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” oraz na budynku Plac Wolności 2. Urządzenia zostaną zainstalowane w specjalnych gablotach wyposażonych w alarm i oświetlenie. Defibrylatory są proste w obsłudze, a do ich użycia nie potrzeba żadnych dodatkowych uprawnień. Ze swojej strony zaproponujemy dla mieszkańców 3 nieodpłatne szkolenia z zakresu prowadzenia resuscytacji z użyciem AED.

	http://m.wm.pl/2018/08/orig/defibrylator-490428.jpg

Uzasadnienie:
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego naszych mieszkańców. Szybki dostęp do defibrylacji w czasie do 5 minut zwiększa szanse przeżycia w przypadku zatrzymania krążenia nawet o 70%. Te intuicyjne urządzenia wspierają działania osoby udzielającej pomocy prowadząc ją komunikatami głosowymi przez proces resuscytacji do czasu przybycia ZRM. Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku zwracają szczególną uwagę na istotny związek pomiędzy działaniem dyspozytora medycznego, świadka zdarzenia wykonującego RKO oraz odpowiednio szybkim użyciem AED. Skuteczna, skoordynowana reakcja społeczeństwa, która łączy wszystkie te elementy razem, jest kluczem do poprawy przeżywalności poza szpitalnego zatrzymania krążenia. Chcemy aby te trzy urządzenia zapoczątkowały proces w pełni dostępnej automatycznej defibrylacji. Taka inwestycja z pewnością w przyszłości odwdzięczy się w wartości nie dającej się przeliczyć na pieniądze.

Szacunkowy koszt projektu: 25 000 zł
Szacunkowe koszty utrzymania powstałej infrastruktury powstałej w ramach realizacji projektu: 300 zł


PROFILAKTYKA I WCZESNE WYKRYWANIE CUKRZYCY
Wnioskodawca: Alicja Nowik
Lokalizacja projektu: gmina Olecko

Opis projektu:
Cukrzyca, aktualnie jest epidemią XXI wieku z roku na rok rośnie zachorowalność, a świadomość społeczeństwa jest bardzo mała. Program zakłada dotarcie do bardzo dużej grupy społeczeństwa poprzez: badania profilaktyczne, działania edukacyjne w szkole podstawowej dla młodzieży szkolnej klas 6-8, a także dla nauczycieli i pielęgniarek szkolnych, organizacja konferencji,6 spotkań edukacyjnych oraz dyżur edukatora w cukrzycy.

	http://m.wm.pl/2018/08/orig/cukrzyca-490436.jpg

Uzasadnienie:
Cukrzyca, aktualnie jest epidemią XXI wieku, zachorowalność jest z każdym rokiem jest coraz większa, przewyższa zachorowalność na nowotwory. Cukrzyca jest cichym zabójcą, przede wszystkim nie boli, duża część społeczeństwa nie ma świadomości, że jest chora, dowiaduje się w chwili wystąpienia powikłań. Dlatego konieczne jest podjęcie działań na terenie naszej małej ojczyzny, aby zapobiec rozwojowi jakże poważnej choroby, która niszczy cały organizm. Jakże istotna jest profilaktyka, która obniża koszty leczenia- lepiej zapobiegać niż leczyć. Poprzez realizację projektu, będzie możliwe dotarcie do szerokiej grupy populacji począwszy od młodzieży aż po osoby dorosłe.

Szacunkowy koszt projektu: 25 000 zł
Polub nas na Facebooku:

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages