Sobota, 19 października 2019. Imieniny Michaliny, Michała, Piotra

ZAPOZNAJ SIĘ I ZGŁOŚ UWAGI do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Ełckiej i Produkcyjnej w Olecku

2019-03-15 11:15:21 (ost. akt: 2019-03-15 11:42:38) Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: Zbigniew Malinowski

Od poniedziałku 18 marca w Urzędzie Miejskim w Olecku zostanie wyłożony do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Ełckiej i Produkcyjnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się 8 kwietnia w ratuszu.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Ełckiej i Produkcyjnej


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz uchwały nr ORN.0007.7.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Ełckiej i Produkcyjnej

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu, w dniach od 18 marca 2019 r. do 8 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko, w godzinach od 8.00 do 15.30, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Ełckiej i Produkcyjnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany planu i prognoza dostępne będą również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (menu: Aktualności).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 8 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko, o godzinie 14:00, w Sali nr 32.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Olecka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Olecka.
Polub nas na Facebooku:

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages