Sobota, 19 października 2019. Imieniny Michaliny, Michała, Piotra

Wojewoda sprawdza legalność uchwały o odwołaniu skarbnika gminy Olecko

2019-06-10 23:53:10 (ost. akt: 2019-06-11 00:34:31)

Autor zdjęcia: Zbigniew Malinowski

Do przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynęło pismo informujące o tym, że służby wojewody warmińsko-mazurskiego wszczęły postępowanie nadzorcze dotyczące uchwały z 22 maja w sprawie odwołania skarbnika gminy Olecko.

Z upoważnienia wojewody dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zwróciła się o przedłożenie w ciągu 5 dni (do 12 czerwca) uchwały wraz z uzasadnieniem oraz protokołu sesji RM w Olecku, na której została podjęta uchwała o odwołaniu Bożeny Kozielskiej w funkcji skarbnika.

Bożena Kozielska nie chciała oficjalnie komentować całej sytuacji związanej z jej odwołaniem, ale nie zaprzeczyła, że zamierza skierować sprawę na drogę sądową.


Poniżej publikujemy uchwałę RM w Olecku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy (za odwołaniem głosowało 13 radnych, przeciwko było 5, a 3 wstrzymało się od głosu).

Uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Na wniosek Burmistrza Olecka odwołuje się Panią Bożenę Kozielską ze stanowiska Skarbnika - głównego księgowego budżetu Gminy Olecko.
2. Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Kłoczko


Uzasadnienie (fragmenty)
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek burmistrza. Obecna Pani Skarbnik jest zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Olecku od 1990 r., a na stanowisko skarbnika została powołana z dniem 1 września 2007 r. uchwałą Rady Miejskiej w Olecku z 30 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

Skarbnik Gminy - Pani Bożena Kozielska dokonała wydatkowania środków publicznych z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków, czym dopuściła się ciężkiego naruszenia podstawowych
obowiązków pracowniczych.
(...)
W dniu 26 kwietnia 2019 r. Skarbnik Gminy dokonała przelewu m. in. kwoty 565.976,95zł na podstawie faktury VAT nr 18/04/2019 niezatwierdzonej uprzednio przez Burmistrza Olecka. Jak następnie ustalono Skarbnik dokonywała przelewów innych należności, które nie zostały zatwierdzone przez Burmistrza.
(...)
Zgodnie z powyższym, wydatkowanie środków publicznych z naruszeniem wewnętrznych przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków stanowi naruszenie przez Skarbnik Gminy dyscypliny finansów
publicznych i wymaga złożenia stosownego wniosku o ukaranie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.Ponadto, swoim rażącym postępowaniem, Skarbnik Gminy naraziła na odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych także Burmistrza.
(...)
Dokonanie wydatku na niebagatelną sumę blisko 600.000 zł bez akceptacji Burmistrza i niezgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków wynikającymi z aktów prawa wewnętrznego, tj. z zarządzenia Burmistrza stanowi przekroczenie podstawowego obowiązku Skarbnika, jakim jest stanie na straży zgodności wydatkowania środków publicznych z przepisami prawa. Ustanowienie procedury akceptacji przelewów przez Burmistrza miało zapobiec sytuacji, w której środki publiczne wypływałyby z jednostki na mocy niekontrolowanej decyzji jednej osoby uprawnionej do dysponowania nimi. Procedura ta, nie może jednak zadziałać, gdy osoba dokonująca przelewu jej nie respektuje.

W ocenie wnioskodawcy, mając na uwadze ujawnione nieprawidłowości oraz nadużycia, nie można oczekiwać od pracodawcy, aby w dalszym ciągu współpracował z Panią Bożeną Kozielską.

Ponadto w okresie od powołania na stanowisko Burmistrza Olecka Karola Sobczaka współpraca ze Skarbnikiem nie układa się satysfakcjonująco. Podejmowane przez Burmistrza inicjatywy w zakresie zadań własnych gminy nie spotykały się z uznaniem Skarbnika. Dotyczyło to m.in. oddelegowania pracownika Urzędu do pracy w gminnej spółce i nawiązania współpracy w celu budowania oferty kulturalnej w Gminie. Pani Kozielska swoje stanowisko wyrażała w sposób lekceważący i arogancki w stosunku do pracodawcy. Swoim zachowaniem przekraczała granice dozwolonej krytyki pracodawcy. Jej opinie były dyktowane względami osobistymi, opierały się na nieuzasadnionych i gołosłownych plotkach oraz przejawiały się w formie obraźliwej napaści osobistej. W tym miejscu należy podkreślić, że tzw. „dozwolona krytyka” musi cechować się rzeczowością, rzetelnością, adekwatnością do konkretnych okoliczności faktycznych oraz odpowiednią formą. Podstawową cechą dozwolonej krytyki jest „dobra wiara” pracownika, czyli jego subiektywne przekonanie, że opiera krytykę na faktach zgodnych z prawdą (przy dochowaniu należytej staranności w ich sprawdzeniu) oraz działa w usprawiedliwionym interesie pracodawcy. Dodatkowo podczas cotygodniowych spotkań kierownictwa Urzędu Miejskiego w Olecku, Skarbnik kwestionowała kompetencje pozostałych współpracowników, bezpodstawnie zarzucając im popełnianie nadużyć i nieprawidłowości. Jej wypowiedzi były co najmniej niewłaściwe, a w niektórych miejscach miały charakter szykan. Brak im było właściwej powściągliwości, umiaru i odpowiedzialności za słowa.
Ponadto, dokonana przez pracodawcę analiza akt osobowych Pani Bożeny Kozielskiej wskazuje na brak w momencie powołania niezbędnych kwalifikacji do pełnienia funkcji Skarbnika Gminy – głównego księgowego budżetu gminy, tj. brak wykształcenia wyższego.
(...)
Z uwagi na powyższe, Burmistrz składa wniosek o odwołanie dotychczasowego Skarbnika z zajmowanego stanowiska.Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (73) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. Grześ pozamiatał #2749170 | 83.9.*.* 18 cze 2019 19:20

  Jak Kłoczko dał pod głosowanie, to nawet Timmermns nic nie może zrobić, taka prejudycja w Olecku.

  Ocena komentarza: warty uwagi (28) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (3)

  1. Pytanko #2749116 | 37.30.*.* 18 cze 2019 17:12

   Kiedy sesja?

   Ocena komentarza: warty uwagi (15) ! - + odpowiedz na ten komentarz

  2. Basia #2747985 | 2.247.*.* 16 cze 2019 10:01

   No i mamy, Pani Bożena wygrała. Wraca do urzędu.

   Ocena komentarza: warty uwagi (32) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (6)

   1. jazda bez trzymanki #2746565 | 83.9.*.* 13 cze 2019 13:29

    kto nacisnął na burmistrza, że w tak niepewny prawnie sposób odwołano skarbnika? sponsorzy nacisnęli czy pani wielo-kwiatowa poczuła się urażona wytykaniem niekompetencji?

    Ocena komentarza: warty uwagi (34) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (2)

    1. sprawa załatwiona #2746470 | 91.236.*.* 13 cze 2019 11:31

     już kogoś namaścili?

     Ocena komentarza: warty uwagi (19) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (2)

     Pokaż wszystkie komentarze (73)

     Zagraj w GRY.wm.pl

     • Goodgame Empire
     • Goodgame Big Farm
     • Goodgame Poker
     • Shadow Kings - The Dark Ages