środa, 23 października 2019. Imieniny Edwarda, Marleny, Seweryna

Odwołana skarbnik gminy Olecko przerywa milczenie

2019-07-12 16:30:00 (ost. akt: 2019-07-12 16:36:40)

Autor zdjęcia: Zbigniew Malinowski

Mija półtora miesiąca od odwołania na wniosek burmistrza Karola Sobczaka skarbnik gminy Olecko. Bożena Kozielska, która dotychczas oficjalnie nie wypowiadała się w tej sprawie, postanowiła przerwać milczenie.

Bożena Kozielska z funkcji skarbnika gminy została odwołana przez radę miejską 22 maja na wniosek burmistrza Karola Sobczaka.

— W związku z rozpowszechnianiem przez burmistrza Olecka nieprawdziwych informacji dotyczących powodów odwołania mnie ze stanowiska oświadczam, że wszelkie „zarzuty” kierowane przez Karola Sobczaka w stosunku do mojej osoby są nieprawdziwe i stanowią pomówienia. Piastując funkcję skarbnika gminy Olecko przez 12 lat zawsze kierowałam się najwyższymi standardami etycznymi i moralnymi. Wszelkie moje działania były zgodne z literą prawa i ukierunkowane na zabezpieczenie interesu naszej gminy. Stanowczo zaprzeczam, abym kiedykolwiek miała „jednoosobowo” i „poza plecami” władz miejskich dokonywać jakichkolwiek wydatków z budżetu gminy Olecko. Rozpowszechnianie przez pana Sobczaka - podczas sesji Rady Miejskiej w Olecku oraz w oświadczeniu burmistrza zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olecku – twierdzenia, jakobym miała „jednoosobowo” i „poza plecami” władz miasta dokonać zapłaty faktury za realizację inwestycji dotyczącej zagospodarowania plaży gminnej „Szyjka” oraz niezidentyfikowanych 24 innych faktur, są niezgodne z prawdą — napisała w swoim oświadczeniu Bożena Kozielska.

Była skarbnik podkreśla, że procedury dotyczące dokonywania wydatków z budżetu gminy Olecko wykluczają możliwość jednoosobowego dokonania jakiegokolwiek wydatku, a możliwość taka została wyeliminowana również faktycznie - system bankowy wymaga autoryzacji przelewu niezależnie przez dwie osoby.

— Procedura powyższa została zachowana w przypadku zapłaty za realizację inwestycji na plaży gminnej „Szyjka”. Fakt ten potwierdza dokumentacja znajdująca się w Urzędzie Miejskim w Olecku — twierdzi Bożena Kozielska. — Zgodnie z obowiązującą procedurą faktura za realizację tej inwestycji została sprawdzona pod względem merytorycznym przez kierownika wydziału budownictwa, a pod względem formalno-rachunkowym przez uprawnionego pracownika wydziału finansowego. Co szczególnie istotne, faktura została zatwierdzona do wypłaty przez zastępcę burmistrza Sylwię Wieloch, działającą na podstawie upoważnienia udzielonego przez burmistrza i mającą prawo do akceptowania faktur. Nadto burmistrz Sobczak dokonał osobiście potwierdzenia prawidłowości zapłaty poprzez umieszczenie własnoręcznego podpisu na wyciągu bankowym dotyczącym tej operacji.

Bożena Kozielska wyjaśnia, że dla dokonania przelewu jakichkolwiek kwot z rachunku bankowego gminy wymagana jest autoryzacja dwóch osób: skarbnika lub zastępcy skarbnika oraz burmistrza, zastępcy burmistrza lub sekretarza gminy. Jeżeli przelew nie posiada autoryzacji dwóch osób nie może on zostać wykonany, gdyż bank nie przyjmie do realizacji takiego zlecenia. Niemożliwym jest zatem dokonanie zapłaty za jakąkolwiek fakturę wyłącznie przez skarbnika. Informacja o tym, że dwie osoby (a nie sam skarbnik) dokonały autoryzacji przelewu za realizację inwestycji na „Szyjce” wynika z potwierdzenia przelewu generowanego przez bank.

— Niezgodnymi z prawdą są twierdzenia burmistrza, jakoby miał wstrzymać się z decyzją co do zapłaty za fakturę za realizację inwestycji na „Szyjce” z uwagi na potrzebę analizy prawidłowości wykonania robót przez wykonawcę. Powyższym twierdzeniom przeczą fakty i dokumenty — twierdzi odwołana skarbnik. — W dniu 7 kwietnia wykonawca inwestycji na oleckiej „Szyjce” oraz przedstawiciele inwestora gminy Olecko spisali protokół częściowego odbioru robót zagospodarowania plaży gminnej „Szyjka” w Olecku. Na podstawie kontroli obiektu oraz dokumentacji budowy strony ustaliły, że zakres robót jest zgodny z zawartą umową, ocena jakości robót jest dobra. Żadna ze stron nie wniosła uwag lub zastrzeżeń do protokołu. Tym samym zaakceptowano prawidłowość wykonanych robót. Akcept prawidłowości wykonanych robót i ich odbiór został dokonany na 19 dni przed dokonaniem zapłaty za fakturę. Z tego wynika, że gmina Olecko nie miała żadnych zastrzeżeń do wykonanych robót, co oznaczało prawidłowość i zgodność z prawem żądania zapłaty przez wykonawcę na podstawie faktury. Pan Sobczak, zarzucając mi dokonanie wydatku z budżetu gminy jednoosobowo i poza plecami władz miasta, wprowadził w błąd zarówno radnych, jak również całą społeczność naszej gminy, a nadto zataił istniejącą dokumentację, która wprost przeczy twierdzeniom burmistrza.

Zdaniem Bożeny Kozielskiej sprzeczne z prawda są również inne zarzuty podnoszone przez burmistrza. Zaprzecza, aby miała podważać decyzje burmistrza w sprawach personalnych lub w jakichkolwiek innych sprawach, albo stwarzać problemy we współpracy.

— Nigdy nie podważałam decyzji burmistrza —zapewnia Kozielska. — Jako skarbnik gminy brałam udział w naradach i dyskusjach dotyczących ważnych dla gminy Olecko spraw. Uwagi zgłaszane przeze mnie były wyłącznie merytoryczne i miały na celu zapewnienie zgodności podejmowanych decyzji z ustawą o finansach publicznych, gdyż jako skarbnik byłam odpowiedzialna za zapewnienie zgodności działania gminy z prawem finansów publicznych. Zaprzeczam, abym kiedykolwiek zachowała się niestosownie w stosunku do burmistrza czy współpracowników. Przeciwnie, przez 12 lat piastowania funkcji skarbnika moje relacje z burmistrzem oraz z współpracownikami zawsze były bardzo dobre. Przeciwne twierdzenia pana Karola Sobczaka są nieprawdziwe i głęboko krzywdzące. Stanowczo zaprzeczam informacji podanej przez pana Sobczaka podczas sesji Rady Miejskiej w Olecku w dniu 22 maja, jakobym miała „przyznać się” do popełnienia zarzucanych mi nieprawidłowości. Twierdzenia te są niezgodne z prawdą.

Bożena Kozielska jest przekonana, że decyzja o dowołaniu jej z funkcji skarbnika zapadła z naruszeniem prawa, gdyż - jak twierdzi - uchwała opiera się o nieprawdziwe, gołosłowne i wprost sprzeczne z dokumentami urzędowymi twierdzenia burmistrza.

— Burmistrz nie tylko nie przedstawił żadnych dowodów na potwierdzenie kierowanych wobec mnie zarzutów, lecz wręcz zataił dokumenty potwierdzające prawidłowość mojego działania, czyli fakturę zatwierdzoną do zapłaty przez zastępcę burmistrza, wyciąg bankowy zatwierdzony przez burmistrza, potwierdzenie transakcji ze wskazaniem osób autoryzujących przelew. Burmistrz nie wyraził zgody na umożliwienie mi udziału w sesji Rady Miejskiej i pozbawił mnie możliwości zabrania głosu we własnej sprawie i poinformowania radnych o istnieniu dokumentów wprost podważających twierdzenia burmistrza, pomimo że zwracałam się z wnioskiem o umożliwienie mi udziału w sesji. Uchwała o odwołaniu mnie z funkcji skarbnika nie zawiera uzasadnienia, pomimo że prawo wymaga uzasadnienia przez radę miejską podjętej decyzji i wskazania przyczyn odwołania jak również dowodów na poparcie podnoszonych zarzutów.

Powyższe, sprzeczne z prawem działania burmistrza oraz podjęcie sprzecznej z prawem uchwały o odwołaniu z funkcji skarbnika zmusiły mnie do poszukiwania ochrony prawnej i dochodzenia swych praw przed sądem powszechnym i sądem administracyjnym, przed którymi domagam się stwierdzenia nieważności uchwały z dnia 22 maja 2019 r. jako podjętej z rażącym naruszeniem prawa oraz odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy — oświadcza Bożena Kozielska.

Na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Olecku burmistrz Karol Sobczak ponownie przedstawił swoją - zgoła odmienną wersję zdarzeń związanych z opłaceniem faktury za inwestycję na kąpielisku "Szyjka".
Do tematu powrócimy w najbliższym wydaniu "Głosu Olecka".
Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (45) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. wy.dymanka #2763670 | 83.6.*.* 17 lip 2019 18:46

  Ruszyła karuzela, ktoś popierał w wyborach, to teraz chce fruktów za to poparcie. Olecko zaczyna się budzić "z ręką nocniku".

  Ocena komentarza: warty uwagi (32) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

  1. nic co obce #2763622 | 88.156.*.* 17 lip 2019 17:00

   Podobno następny bardzo doświadczony urzędnik sekretarz gminy stracił pracę.

   Ocena komentarza: warty uwagi (23) ! - + odpowiedz na ten komentarz

  2. Joanna #2762847 | 213.241.*.* 16 lip 2019 08:51

   Bardzo niepoprawna sytuacja... po 12 latach pracy Skarbnika, zwalniają z jednym dniem, ogłaszają konkurs, wykluczają "byłego urzędnika" z udziału w sesji RM, obciążają odpowiedzialnością za błędy popełnione przez urząd Burmistrza - popieram p. Kozielską, jest to głęboko krzywdzące i tej Pani należy się szacunek i dojście do prawdy, a UM powinien ponieść pełna odpowiedzialność za skierowane oszczerstwa - na czele gminy powinien stać uczciwy człowiek, który swoim doświadczeniem i przykładem wpłynie na sprawne funkcjonowanie miasta i pobliskich wsi

   Ocena komentarza: warty uwagi (18) ! - + odpowiedz na ten komentarz

  3. OBIEKTYWNY #2762422 | 91.233.*.* 15 lip 2019 11:57

   Oświadczenie byłej Pani skarbnik wiele wyjaśnia. Zastanówmy się wszyscy, komu powierzyliśmy sprawy Olecka i gminy! A to przecież dopiero początek kadencji! Czy wcześniej było lepiej? Nie wiem ale teraz jest fatalnie! Grzechotnik nie ma szans na fotel. Jest w tym grajdole i jak zwykle zabrakło mu odwagi aby choć w koalicji, to zwyczajnie podjąć odpowiedzialną decyzję i stanąć w prawdzie! Tak więc jeżeli była Pani skarbnik pójdzie do sądu nie tylko o przywrócenie do pracy ale i o zniesławienie - to z obecnym burmistrzem wygra. Czeka nas KOMISARZ i ponowne wybory. Oby tylko nie powtórzył się scenariusz z 2017 roku!

   Ocena komentarza: warty uwagi (20) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

   1. Olecczanin #2762290 | 83.15.*.* 15 lip 2019 08:25

    W sądzie niestety U.M. przegra, a miasto czeka wypłata odszkodowania dla Pani Skarbnik. Radni popierający Pana Olszewskiego wstrzymali się od głosu przy głosowaniu nad odwołaniem Pani Skarbnik. Czy tak się robi... Mam jedno pytanie, co robi Pani Burmistrz, gdy nieobecny jest Karol S. ? Czy to nie ona odpowiada za nadzór ? To czy nie powinna być też odwołana, za te naruszenia ? Głosowaliśmy Karol na Ciebie, bo mieliśmy już dosyć niezdrowych układów w naszym mieście. Spraw chłopie, aby nie powstał nowy, może bardziej chory od poprzedniego.

    Ocena komentarza: warty uwagi (13) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

    Pokaż wszystkie komentarze (45)

    Zagraj w GRY.wm.pl

    • Goodgame Empire
    • Goodgame Big Farm
    • Goodgame Poker
    • Shadow Kings - The Dark Ages