środa, 29 stycznia 2020. Imieniny Franciszka, Konstancji, Salomei

Oświadczenie burmistrza Olecka

2019-07-13 09:44:29 (ost. akt: 2019-07-13 15:05:52)

Autor zdjęcia: Zbigniew Malinowski

Po artykule w "Głosie Olecka", w którym Bożena Kozielska zarzuciła burmistrzowi rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji dotyczących powodów odwołania jej ze stanowiska skarbnika gminy, Karol Sobczak wydał specjalne oświadczenie.

W związku z oświadczeniem Pani Bożeny Kozielskiej dotyczącym jej odwołania uznaję za konieczne szczegółowe przedstawienie przebiegu wydarzeń, które o tym odwołaniu i jego formie zadecydowały. Moją intencją było oszczędzić Pani Bożenie Kozielskiej publicznej dyskusji na ten temat, jednak sama zainteresowana ją wywołuje, więc w tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego, jak odnieść się do stawianych mi zarzutów bezpośrednio - informuje burmistrz Karol Sobczak.


W dniu 26 kwietnia 2019 r. w czasie nieobecności Burmistrza spowodowanej udziałem w szkoleniu w Olsztynie, Pani Bożena Kozielska – wówczas Skarbnik Gminy Olecko, dokonała przelewu należności z 25 faktur niezatwierdzonych uprzednio przez Burmistrza Olecka. Zdarzenie dotyczyło między innymi faktury VAT: nr 18/04/2019 na kwotę 565.976,95 zł dotyczącej inwestycji na Szyjce.
Roboty budowlane, usługi i dostawy objęte przedmiotowymi fakturami były wykonane i potwierdzone protokołem odbioru na dzień ich zapłaty. Protokół odbioru nie jest jednak podpisywany przez samego burmistrza. Mieszkańcy zgłaszają mnóstwo uwag do realizacji inwestycji, wszystkie weryfikuję i analizuję. Stąd też moja szczególna troska o jej prawidłowy przebieg. Mając na uwadze wcześniejsze doświadczenia z inwestycjami, świadomość konsekwencji i wielkości wydatków, uznałem, że Mieszkańcy mieliby mi za złe, gdybym dopuścił do jakichkolwiek uchybień, postanowiłem zweryfikować stan realizacji inwestycji osobiście i dopiero po tym fakcie zadecydować o dokonaniu zapłaty.

Pani Bożena Kozielska nie rozumie podstawowego zarzutu.

Bez ostatecznej akceptacji burmistrza dokonała przelewu znacznych środków publicznych, co ma znamiona złamania dyscypliny finansów publicznych. Niewłaściwe wydatkowanie lub uchybienia w wykonaniu prac mogą skutkować koniecznością zwrotu środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych Niezależnie od protokołu odbioru to burmistrz ponosi odpowiedzialność za prawidłowość realizacji zadań i wydatkowanie środków.

30 kwietnia 2019 r. przedmiotowe faktury zostały przedstawione do akceptacji zastępcy burmistrza (jako osoby upoważnionej przez burmistrza). W chwili, gdy zastępca odmówiła akceptacji faktury do czasu ostatecznej decyzji burmistrza, wskazując jednocześnie czas na dokonanie płatności (termin upływał 8 maja 2019r.), sama Pani Bożena Kozielska poinformowała ją, że przelewy zostały już dokonane. Niezrozumiały pośpiech tłumaczyła koniecznością rozliczenia wydatku i złożenia wniosku o wypłatę refundacji kosztów w ramach realizowanego projektu. Wniosek z przyczyn formalnych i organizacyjnych nie został złożony do dnia dzisiejszego, czyli 12 lipca 2019r. Zastępca burmistrza dokonała potwierdzenia wydatków z wyżej wymienionych faktur dopiero w dniu 30 kwietnia 2019 r., czyli cztery dni po dokonaniu przelewów, składając jednocześnie stosowne oświadczenie, z którego jasno wynika, że została postawiona przed faktem dokonanym.

Oczywiste jest, że Pani Kozielska nie mogła dokonać przelewu jednoosobowo. Do zatwierdzenia przedmiotowych przelewów w systemie bankowości inny pracownik wydziału finansów, działający z polecenia Pani Bożeny Kozielskiej, wykorzystał środek identyfikacji elektronicznej (token sprzętowy) Pani Barbary Jankowskiej - Sekretarz w Urzędzie Miejskim w Olecku, bez jej wiedzy i zgody. W związku z powyższym złożyłem do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ze szczegółowym opisem naruszeń oraz niezbędnymi dowodami. Podobne zawiadomienie o naruszeniu obowiązujących procedur trafiło do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Fakt, że podpisałem wyciąg, na który powołuje się Pani Bożena Kozielska, nie świadczy o mojej akceptacji tej operacji. Wyciąg generowany jest po dokonaniu operacji, na którą de facto w tym przypadku nie miałem wpływu. Mój podpis jest wyłącznie potwierdzeniem, że operacja została dokonana, czyli, że zestawienie przedstawia prawdziwą listę wykonanych przelewów. Uważam, że ta sytuacja także potwierdza jak bardzo moje zaufanie zostało nadużyte.

Po odwołaniu Pani Bożeny Kozielskiej zweryfikowane zostały procedury oraz ich przestrzeganie w wydziale finansów. Wszelkie nieprawidłowości zostały bezzwłocznie usunięte i w chwili obecnej zachowane są obowiązujące standardy i zasady.
Pani Bożena Kozielska domaga się stwierdzenia nieważności uchwały o jej odwołaniu podjętej 22 maja 2019r. Powołuje się przy tym na fakt, że nie umożliwiono jej zabrania głosu na sesji Rady Miejskiej.

Należy rozdzielić dwie podstawowe kwestie: odwołanie skarbnika gminy i rozwiązanie umowy o pracę.

Skarbnik Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami powoływany i odwoływany jest przez Radę Miejską na wniosek burmistrza. Przebieg sesji zgodnie z ustawą nie przewiduje wypowiedzi powoływanej/odwoływanej osoby. Sesja nadzwyczajna oraz podjęcie uchwały odbyły się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Potwierdza to stanowisko Wojewody, który nie dopatrzył się uchybień. W dniu dzisiejszym (12 lipca 2019r.) uzyskaliśmy potwierdzenie, że uchwała obowiązuje.

Inną kwestią jest rozwiązanie umowy o pracę. Podczas rozmowy z pracodawcą w obecności prawnika Pani Bożena Kozielska miała możliwość zajęcia stanowiska wobec stawianych jej zarzutów. Została zapoznana z uzasadnieniem wypowiedzenia, przyznała, że dokonała omawianych płatności. Sama zrezygnowała z polubownego rozwiązania umowy o pracę.

Faktem jest, że Pani Bożena Kozielska w dniu 22 maja 2019r. wraz ze zwolnieniem lekarskim złożyła prośbę do Przewodniczącego Rady Miejskiej o przesunięcie terminu sesji i umożliwienie jej zabrania głosu. Radny Wojciech Rejterada proponował przesunięcie uchwały o odwołaniu skarbnika gminy na dzień sesji zwyczajnej zwołanej na 31 maja 2019r. Zwolnienie lekarskie Pani Bożeny Kozielskiej obejmowało dzień 31 maja 2019r., więc jasnym jest, że nie pojawiłaby się na sesji zwyczajnej. Ponadto nie mieliśmy gwarancji, że zwolnienie nie zostanie przedłużone. Zależało mi, żeby jak najszybciej rozwiązać ten problem. Przewodniczący podjął decyzję, że zgodnie z procedurą udzielanie głosu Skarbnik nie jest obowiązkiem, a przedłużanie sytuacji w jakiej znalazła się gmina jej nie służy. Nie ulega wątpliwości, że zaufanie zostało naruszone do tego stopnia, że już nie widzę możliwości współpracy z Panią Bożeną Kozielską.

Każdy ma prawo do swoich odczuć, każdy ma prawo korzystać z pomocy sądów w zakresie, do którego zostały powołane. Rozumiem rozgoryczenie Pani Kozielskiej, natomiast ja opieram się na pozbawionej emocji, merytorycznej ocenie sytuacji. Uznaję, że powołane do tego instytucje - sąd, prokuratura oraz Regionalna Izba Obrachunkowa ustalą, w którym miejscu i w jakim zakresie prawo zostało złamane. Dopełniłem przewidzianych przez prawo obowiązków - wszystkie instytucje otrzymały stosowne zawiadomienia zawierające szerokie wyjaśnienia zastanej sytuacji i zaistniałych wydarzeń wraz z dowodami. Myślę, że bezcelowa i niepotrzebna jest publiczna dyskusja na temat, czy właściwym i zgodnym z prawem jest dokonywanie dyspozycji finansowych przez skarbnika gminy bez ostatecznej zgody burmistrza lub też czy zgodne z prawem jest używanie do tego celu podpisu elektronicznego osób trzecich bez ich wiedzy i zgody. Wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie zostały usunięte niezwłocznie po ich stwierdzeniu, a osoba odpowiedzialna za ten stan rzeczy poniosła w moim przekonaniu konsekwencje. Bez pochopnych wniosków i zbędnej nadinterpretacji czekam na decyzję sądu, prokuratury i RIO.

Z poważaniem
Karol Sobczak


Do sprawy powrócimy w najbliższym wydaniu "Głosu Olecka".
Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (125) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. nosel #2770596 | 83.9.*.* 1 sie 2019 10:19

  panowie Sobczak i Kłoczko siedzieli wiele lat w radzie miejskiej, to wiedzą za czym głosowali

  Ocena komentarza: warty uwagi (2) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 2. pgr olecko #2767418 | 46.169.*.* 25 lip 2019 18:32

  po za tym skąd nowy burmistrz ma wziąść fundusze kiedy przez 20 lat siedziala tam mafia złodziejska

  ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

  1. gała #2764072 | 83.9.*.* 18 lip 2019 17:31

   No to czekamy na kolejne oświadczenie burmistrza -:)). Ale z innej beczki. Nasza władza na swoich fotkach z imprez na facebooku to jest taka radosna i tryskająca optymizmem że aż przyjemnie popatrzeć. Samo szczęście. Ale na stronie urzędu miasta są zdjęcia ze spotkania z gośćmi z Viłkawiszek. Warto obejrzeć. Zdjęcie jest podpisane, że są to rozmowy. Ale przy stole wszyscy siedzą smutni z zamkniętymi ustami jakby czekali końca spotkania jak zbawienia. Na zdjęciu gdzie stoją to już pojawiły się lekkie uśmiechy. Uff - skończyło się. Znowu ruszamy w teren popompować baloniki. Hura!!

   Ocena komentarza: warty uwagi (2) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (3)

   1. puh #2763909 | 83.6.*.* 18 lip 2019 10:17

    Sprzedano nam w wyborach pięknie opakowane pudełko, zaglądamy do środka, a tam pusto, pusto. Normalnie czarodzieje, taka olecka polityka. Pora otworzyć oczy.

    Ocena komentarza: warty uwagi (25) ! - + odpowiedz na ten komentarz

   2. I co dalej ? #2763857 | 83.9.*.* 18 lip 2019 08:41

    Kadencja Burmistrza trwa max 5 lat x 2 tj. 10 lat. I co dalej panie Karolu, z takim rządzeniem kariery politycznej nie zrobisz, a do emeryturki chyba trochę zostanie.

    Ocena komentarza: warty uwagi (16) ! - + odpowiedz na ten komentarz

   Pokaż wszystkie komentarze (125)

   Zagraj w GRY.wm.pl

   • Goodgame Empire
   • Goodgame Big Farm
   • Goodgame Poker
   • Shadow Kings - The Dark Ages