Poniedziałek, 3 sierpnia 2020. Imieniny Augustyna, Kamelii, Lidii

Olecko. Sprawdź, gdzie możesz oddać głos. Są zmiany!

2019-10-11 19:03:49 (ost. akt: 2019-10-12 10:59:53)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się 13 października, czyli już w najbliższą niedzielę. Warto wiedzieć, że w Olecku swoje siedziby zmieniły dwie obwodowe komisje wyborcze.

Głosować będzie można bez przerwy od godz. 7.00 do godz. 21.00. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość: dowód osobisty, e-dowód, paszport lub inny dokument ze zdjęciem.


Warto też wcześniej sprawdzić do którego lokalu wyborczego się udać, aby oddać swój głos, tym bardziej że w Olecku dwie siedziby obwodowych komisji wyborczych zmieniły swoją lokalizację. OKW nr 2 z siedzibą w budynku przy Placu Wolności 2 została przeniesiona do Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Olecku przy ul. Kopernika, natomiast OKW nr 4 z siedzibą w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Ofiar Przemocy przy ulicy Nocznickiego została przeniesiona do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku przy ul. Kolejowej.

OKW nr 1 - Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych, sala nr 8, parter, ul. Gołdapska 29, Olecko
Granice obwodu głosowania:
Część miasta Olecko: ul. Czerwonego Krzyża, Dworek Mazurski, ul. Gdańska, ul. Gołdapska, ul. Kiepury, ul. Leśna, ul. Ludowa, ul. Mariana Szeremety, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego, ul. Park, ul. Parkowa,
ul. Sembrzyckiego, ul. Spacerowa, ul. Sportowa, ul. Szymanowskiego, ul. Wiejska, ul. Wieniawskiego.

OKW nr 2 - Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku, czytelnia, parter, ul. Kopernika 6, Olecko (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
Granice obwodu głosowania:
Część miasta Olecko: ul. 11 Listopada, ul. Akacjowa, ul. Andrzeja Legusa, ul. Armii Krajowej, ul. Brzozowa, ul. Chopina, ul. Cicha, ul. Dębowa, ul. Grabowa, ul. Janusza Pawłowskiego, ul. Jeziorna, ul. Kasztanowa, ul. Klonowa, ul. Kopernika, ul. Letnia, ul. Składowa, ul. Słowiańska, ul. Sokola,
ul. Wierzbowa, ul. Zielona.

OKW nr 3 - Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”, hol kina, parter, Plac Wolności 22, Olecko (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Granice obwodu głosowania:
Część miasta Olecko: ul. 1 Maja, ul. Cisowa, ul. Grunwaldzka, ul. Jagiellońska, ul. Mazurska, ul. Młynowa, ul. Partyzantów, Plac Wolności, Plac Zamkowy, ul. Stroma, ul. Warmińska, ul. Wąska, ul. Zamkowa.

OKW nr 4 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II, sala gimnastyczna, parter, ul. Kolejowa 33, Olecko (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
Granice obwodu głosowania:
Część miasta Olecko: ul. Aleje Lipowe, ul. Broniewskiego, ul. Kasprowicza, ul. Łąkowa, ul. Nocznickiego, ul. Przybyszewskiego, ul. Rzeźnicka, ul. Słowackiego, ul. Batorego, ul. Targowa, ul. Wodna, ul. Zyndrama.

OKW nr 5 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, świetlica, parter, ul. Kościuszki 20, Olecko (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
Granice obwodu głosowania:
Część miasta Olecko: ul. Aleja Zwycięstwa, ul. Kościuszki, ul. Rzemieślnicza.

OKW nr 6 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, sala nr 8, parter, Kościuszki 20, Olecko (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
Granice obwodu głosowania:
Część miasta Olecko: ul. Asnyka, ul. Baczyńskiego, ul. Czesława Miłosza, ul. Dąbrowskiej, ul. Janusza Korczaka, ul. Kajki, ul. Kochanowskiego, ul. Konopnickiej, ul. Mickiewicza, ul. Norwida, ul. Orzeszkowej, ul. Prusa, ul. Reja, ul. Reymonta, ul. Sienkiewicza, ul. Staffa, ul. Stanisława Lema, ul. Syrokomli, ul. Tuwima, ul. Zana, ul. Żeromskiego.

OKW nr 7 - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II, sala nr 8, parter, ul. Kolejowa 33, Olecko (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
Granice obwodu głosowania:
Część miasta Olecko: ul. Ełcka, ul. Kamienna, ul. Kolejowa, Osiedle nad Legą, Plac Wieży Ciśnień, ul. Produkcyjna, ul. Przykamienna, ul. Przytorowa, ul. Słoneczna, ul. Szosa do Świętajna, ul. Środkowa, ul. Tartaczna, ul. Tunelowa, ul. Wiśniowa, ul. Wojska Polskiego, ul. Zamostowa.

OKW nr 8 - I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego, aula, parter, ul. Kościuszki 29, Olecko (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
Granice obwodu głosowania:
Część miasta Olecko: Osiedle Lesk, ul. Przemysłowa, ul. Szosa do Krupina.

OKW nr 9 - Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego, sala nr 7, parter, Osiedle Siejnik I 14, Olecko (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Granice obwodu głosowania:
Część miasta Olecko: Osiedle Siejnik I, Osiedle Siejnik II.

OKW nr 10 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika, sala gimnastyczna, parter, ul. Słowiańska 1, Olecko (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
Granice obwodu głosowania:
Sołectwa: Dobki, Imionki, Jaśki, Olecko-Kolonia, Kukowo, Lipkowo, Możne, Rosochackie, Sedranki.

OKW nr 11 - Świetlica w Olszewie, sala nr 7, parter, Olszewo 9,
Granice obwodu głosowania:
Sołectwa: Doliwy, Duły, Giże, Gordejki, Gordejki Małe, Łęgowo, Olszewo.

OKW nr 12 - Szkoła Podstawowa w Judzikach, sala nr 6, parter, Judziki 5,
Granice obwodu głosowania:
Sołectwa: Babki Oleckie, Judziki, Lenarty.

OKW nr 13 - Świetlica w Szczecinkach, sala nr 1 - u, parter, Szczecinki 9,
Granice obwodu głosowania:
Sołectwa: Borawskie, Borawskie Małe, Dąbrowskie, Dąbrowskie II, Plewki, Raczki Wielkie, Szczecinki.

OKW nr 14 - Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, sala gimnastyczna, parter, Gąski 14 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Granice obwodu głosowania:
Sołectwa: Babki Gąseckie, Dzięgiele, Gąski, Kijewo, Ślepie, Świdry, Zabielne, Zajdy, Zatyki.

OKW nr 15 - „OLMEDICA” w Olecku Sp. z o. o., ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko
Granice obwodu głosowania:
„OLMEDICA” w Olecku Sp. z o. o.

OKW nr 16 - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku-Kolonii, Olecko-Kolonia 4,
Granice obwodu głosowania:
Dom Pomocy Społecznej „JAŚKI” w Olecku-Kolonii,
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku-Kolonii

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Olsztynie II najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Olecka najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.

W dniu wyborów, w godzinach 7:00 - 21:00 w Urzędzie Miejskim w Olecku przy Placu Wolności 3 pełniony będzie dyżur pod numerem telefonu 87 520 21 68 oraz w ewidencji ludności. Warto sprawdzić, do którego lokalu wyborczego się udać, aby oddać swój głos.

Każdy, kto jest ujęty w spisie wyborców danej komisji, otrzyma dwie karty do głosowania. Na karcie w wyborach do Sejmu znajdują się listy z kandydatami na posłów (nazwiska na szarym tle). Aby oddać głos, należy odnaleźć listę wybranego komitetu, a następnie nazwisko kandydata na posła, na którego chcemy zagłosować. W kratce przy nazwisku kandydata należy postawić znak "X" (ważne, by znak składał się z dwóch linii przecinających się w obrębie kratki). Zagłosować można tylko na jedno nazwisko spośród wszystkich list na karcie do głosowania.

Natomiast na karcie do głosowania w wyborach do Senatu znajdują się nazwiska kandydatów na senatorów (na żółtym tle) umieszczone według kolejności alfabetycznej. Pod nazwiskiem każdego z kandydatów znajdzie się nazwa (lub skrót nazwy) komitetu, z którego pochodzi dany kandydat. Tutaj również, aby oddać ważny głos należy postawić znak "X" w kratce przy nazwisku jednego wybranego kandydata.

	http://m.wm.pl/2019/10/orig/1-583072.jpg
	http://m.wm.pl/2019/10/orig/2-583073.jpg
Polub nas na Facebooku:

Komentarze (2) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. Smash #2803213 | 91.233.*.* 11 paź 2019 20:42

  Na smartfonach grafika nieczytelna. Trzeba lupę użyć żeby odczytać jesli ktoś nie wie jak wyodrębnić sobie grafikę żeby potem móc powiększyć.

  Ocena komentarza: warty uwagi (1) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 2. edfrgthyjkilo;p #2803174 | 81.15.*.* 11 paź 2019 19:51

  czyżby mają być jakieś oszustwa?

  ! - + odpowiedz na ten komentarz

Zagraj w GRY.wm.pl

 • Goodgame Empire
 • Goodgame Big Farm
 • Goodgame Poker
 • Shadow Kings - The Dark Ages